Goorweg 24, 8085 PC Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PC 24
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Goorweg 24, 8085 PC Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Goorweg 24, 8085 PC Doornspijk (binnengekomen 3 juli 2020)
Activiteit(en) Bouwen: het bouwen van een bijgebouw.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.