Goorweg 20, 8085 PC Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085PC 20
Publicatiedatum
13-04-2021
Einddatum
25-05-2021
Kaart behorende bij: Goorweg 20, 8085 PC Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Goorweg 20, 8085 PC Doornspijk
(verzonden 1 april 2021)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk plaatsen van een woonunit.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.