Glindeweg achter nummer 18, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 3957

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085SP 18
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Glindeweg achter nummer 18, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 3957 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Glindeweg achter nummer 18, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 3957 (verzonden 14 december 2020)
Activiteit Kappen: het afzetten van een houtwal.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.