Glindeweg 5B, 8085 SN Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085SN 5
Publicatiedatum
03-11-2020
Einddatum
15-12-2020
Kaart behorende bij: Glindeweg 5B, 8085 SN Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Glindeweg 5B, 8085 SN Doornspijk (verzonden 29 oktober 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van drie lichtmasten aan één zijde van de paardrijbak.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.