Gewijzigd voorgenomen verkeersbesluit geslotenverklaring Broekdijk te Elburg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
15-09-2020
Einddatum
27-10-2020
Kaart behorende bij: Gewijzigd voorgenomen verkeersbesluit geslotenverklaring Broekdijk te Elburg

Beschrijving

De gemeente Elburg heeft naar aanleiding van ingediende zienswijzen tegen het eerdere voorgenomen verkeersbesluit geslotenverklaring Broekdijk te Elburg, besloten een nieuwe procedure op te starten. In dit gewijzigde voorgenomen verkeersbesluit willen wij de afsluiting gaan uitvoeren met een zgn. carterrammer (een verhoging midden in de weg, waar de meeste personenauto's niet overheen kunnen, maar landbouwverkeer wel) in plaats van de eerder geplande afsluiting door middel van paaltjes.
Bij voorkeur nabij de Eperweg, maar als uit eventuele ingediende zienswijzen een duidelijke voorkeur blijkt voor de locatie nabij de Jukweg, dan is ook dat bespreekbaar. Bekijk het "voorstel afsluiting Broekdijk/Eperweg".

U kunt tot en met 27 oktober 2020 het voorgenomen verkeersbesluit raadplegen door te klikken op “gewijzigd voorgenomen verkeersbesluit geslotenverklaring Broekdijk”. Wilt u uw zienswijze kenbaar maken dan kan dat tot en met 27 oktober 2020 bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Wanneer u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster, telefoonnummer 0525-688 688.

Bijlagen