Gerichtenweg 71, 8085 PW Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085PW 71
Publicatiedatum
07-07-2020
Einddatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: Gerichtenweg 71, 8085 PW Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Gerichtenweg 71, 8085 PW Doornspijk (verzonden 30 juni 2020)
Activiteit Bouwen, Uitweg en planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een bruggetje, het gebruiken van een deel van een verkeersbestemming als tuin en het plaatsen van een erfafscheiding.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.