Gerichtenweg 67, 8085 PW Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PW 67
Publicatiedatum
16-07-2019
Einddatum
27-08-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Gerichtenweg 67, 8085 PW Doornspijk (binnengekomen 5 juli 2019)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een berging met carport, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van een uitrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht