Gerichtenweg 24, 8085 PX Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PX 24
Publicatiedatum
19-01-2021
Einddatum
02-03-2021
Kaart behorende bij: Gerichtenweg 24, 8085 PX Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Gerichtenweg 24, 8085 PX Doornspijk (binnengekomen 8 januari 2021)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een bed & breakfast.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.