Gerichtenweg 15, 8081 PB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081PB 15
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
06-10-2020
Kaart behorende bij: Gerichtenweg 15, 8081 PB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Gerichtenweg 15, 8081 PB Elburg (verzonden 20 augustus 2020)
Activiteit Bouwen en Planologisch gebruik: het bouwen van een bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.