Gerichtenweg 13, 8081 PB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081PB 13
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Gerichtenweg 13, 8081 PB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Gerichtenweg 13, 8081 PB Elburg
(binnengekomen 5 mei 2021)
Activiteit Inrit/uitweg: het verplaatsen van de inrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.