Flevoweg nabij nummer 7, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2433

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Elburg B 2433
Publicatiedatum
16-06-2020
Einddatum
28-07-2020
Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Flevoweg nabij nummer 7, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2433 (verzonden 11 juni 2020)
Activiteit Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een vakwerkmast ten behoeve van telecommunicatie.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.