Flevoweg 6, 8081 PA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081PA 6
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: Flevoweg 6, 8081 PA Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Flevoweg 6, 8081 PA Elburg (binnengekomen 8 oktober 2020)
Activiteiten Bouwen en Aanleg: het vervangen van de damwand en walsteiger in de haven.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.