Flevoweg 5 R39, 8081 PA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081PA 5
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Flevoweg 5 R39, 8081 PA Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Flevoweg 5 R39, 8081 PA Elburg (binnengekomen 28 maart 2021)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.