Flevoweg 5R U13, 8081 PA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081PA 5
Publicatiedatum
16-02-2021
Einddatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Flevoweg 5R U13, 8081 PA Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Flevoweg 5R U13, 8081 PA Elburg (verzonden 11 februari 2021)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.