Flevoweg 5R 12, 8081 PA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081PA 5
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Flevoweg 5R 12, 8081 PA Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Flevoweg 5R 12, 8081 PA Elburg (verzonden 17 juli 2020)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk, gedurende 3,5 maand bewonen van een recreatiewoning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.