Flevoweg 5R 12, 8081 PA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081PA 12
Publicatiedatum
07-07-2020
Einddatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: Flevoweg 5R 12, 8081 PA Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Flevoweg 5R 12, 8081 PA Elburg (binnengekomen 29 juni 2020)
Activiteit Planologisch strijdig gebruik: het tijdelijk, gedurende 3,5 maand, bewonen van een recreatiewoning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.