Evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 APV gemeente Elburg festival klassieke muziek

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CR 8
Publicatiedatum
07-05-2019
Einddatum
18-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

Stichting Festival Klassieke Muziek Elburg heeft vergunning ontvangen voor het organiseren van een festival klassieke muziek op 22 juni 15:30 tot 17:30 uur en 19:30 tot 22:30 uur, 26 juni 19:30 tot 22:00 uur, 27 juni 19:30 tot 22:45 uur, 28 juni 19:30 tot 22:45 uur en 29 juni 19:30 tot 22:45 uur, locatie: Kloostertuin te Elburg. Verzonden: 2 mei 2019

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht