Evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 APV gemeente Elburg Stichting Festival Wal-Halla

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
30-04-2019
Einddatum
11-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

Stichting Festival Wal-Halla heeft vergunning ontvangen voor het organiseren van een cultureel foodfestival op 28 juni 2019 van 17:30 tot 23:00 uur en 29 juni van 08:30 tot 22:00 uur, locatie: Stadswal ter hoogte van Neerlands Bergje te Elburg. Verzonden: 23 april 2019

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht