Evenementenvergunning Zuiderzeestraatweg Oost 1 A

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 1 A
Publicatiedatum
24-06-2021
Einddatum
05-08-2021
Kaart behorende bij: Evenementenvergunning Zuiderzeestraatweg Oost 1 A Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

De heer H.J. Bijl heeft een vergunning ontvangen voor het organiseren van een bruiloftsfeest op 9 juli 2021 van 14:00 tot 24:00 uur, locatie: Zuiderzeestraatweg Oost 1 A, 8081 LA te Elburg.
Verzonden: 24 juni 2021

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem