Evenementenvergunning EVV Beachvolleybaltoernooi Oude Kerkhofsweg Elburg

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
24-06-2021
Einddatum
05-08-2021
Kaart behorende bij: Evenementenvergunning EVV Beachvolleybaltoernooi Oude Kerkhofsweg Elburg Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan EVV Bultman-Hartholt, de heer B. Wijnne is vergunning afgegeven voor het EVV Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi op 9 juli 2021 van 18:00 uur t/m 23:00 uur en 10 juli 2021 van 08:00 t/m 23:00 uur, locatie: terrein ijsbaan Elburg, Oude Kerkhofsweg te Elburg. Verzonden: 24 juni 2021

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem