Eperweg ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 3173

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
10-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Eperweg ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 3173 (binnengekomen 20 januari 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een ruwe berk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.