Eperweg in de omgeving van nummer 83, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummers 4278, 4279 en 4280

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084HC 83
Publicatiedatum
20-10-2020
Einddatum
01-12-2020
Kaart behorende bij: Eperweg in de omgeving van nummer 83, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummers 4278, 4279 en 4280 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Eperweg in de omgeving van nummer 83, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummers 4278, 4279 en 4280 (binnengekomen 13 oktober 2020)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van drie uitritten.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.