Ellestraat 50, 8081 GG Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GG 50
Publicatiedatum
23-07-2019
Einddatum
03-09-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Ellestraat 50, 8081 GG Elburg (verzonden 18 juli 2019)
Activiteit Monument: het verwijderen van een muur.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht