Ellestraat 24, 8081 GE Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GE 24
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Ellestraat 24, 8081 GE Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Ellestraat 24, 8081 GE Elburg (verzonden 29 maart 2021)
Activiteiten Bouwen en Monument: het vervangen van twee enkel glas ramen in monumenten glas aan de voorzijde van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.