Ellestraat 12, Eendenhoeksteeg 1A, Eendenhoeksteeg 1B, Eendenhoeksteeg 3, Noorderwalstraat 5 en 7 te Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081GE 12
Publicatiedatum
02-06-2020
Einddatum
14-07-2020
Kaart behorende bij: Ellestraat 12, Eendenhoeksteeg 1A, Eendenhoeksteeg 1B, Eendenhoeksteeg 3, Noorderwalstraat 5 en 7 te Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Ellestraat 12, Eendenhoeksteeg 1A, Eendenhoeksteeg 1B, Eendenhoeksteeg 3, Noorderwalstraat 5 en 7 te Elburg (binnengekomen 22 mei 2020)
Activiteit Slopen en Monument: het renoveren van het dak.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.