Ellestraat 12, 8081 GE, Eendehoeksteeg 1A, 1B, 3 en 5, 8081 GS en Noorderwalstraat 7, 8081 GL Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GE 12
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Ellestraat 12, 8081 GE, Eendehoeksteeg 1A, 1B, 3 en 5, 8081 GS en Noorderwalstraat 7, 8081 GL Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Ellestraat 12, 8081 GE, Eendehoeksteeg 1A, 1B, 3 en 5, 8081 GS en Noorderwalstraat 7, 8081 GL Elburg (verzonden 17 september 2020)
Activiteiten Monument en Bouwen: het renoveren van het dak.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.