Elburg Foods, t.a.v. de heer H. ter Maten, J.P. Broekhovenstraat 6, 8081 HC Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081HC 6
Publicatiedatum
15-10-2019
Einddatum
26-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Elburg Foods, t.a.v. de heer H. ter Maten, J.P. Broekhovenstraat 6, 8081 HC Elburg

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

  • Het veranderen van de indeling van de bestaande ruimtes ten behoeve van een efficiëntere routing van goederenstromen.

Voornoemde melding is in de periode van 16 oktober 2019 tot 27 november 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht