Eertbornweg 1, 8084 EM ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084EM 1
Publicatiedatum
03-12-2019
Einddatum
14-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Eertbornweg 1, 8084 EM ’t Harde (binnengekomen 28 november 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van twee beuken, twee coniferen, twee eiken, vijf sparren, drie berken, twee loofbomen en een esdoorn.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.