Eekterbeek te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 529

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
29-09-2020
Einddatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: Eekterbeek te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 529 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Eekterbeek te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 529 (binnengekomen 22 september 2020)
Activiteit Aanleg: het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het optimaliseren van de huidige vistrap.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.