Eekterbeek te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 306

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Elburg E 306
Publicatiedatum
23-06-2020
Einddatum
04-08-2020
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Eekterbeek te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 306 (binnengekomen 12 juni 2020)
Activiteit Aanleg: het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Eekterbeek.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.