Eekterbeek, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 529, 300, 302 en 305

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Eekterbeek, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 529, 300, 302 en 305 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Eekterbeek, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 529, 300, 302 en 305 (verzonden 15 oktober 2020)
Activiteit Aanleg: het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het optimaliseren van de huidige vistrap.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.