Duratherm Nederland B.V. voor het perceel Verlengde Schietweg 39 in ‘t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084RH 39
Publicatiedatum
23-04-2019
Einddatum
04-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een melding ingevolge aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen hebben ontvangen en geaccepteerd van: Duratherm Nederland B.V. voor het perceel Verlengde Schietweg 39 in ‘t Harde

Voornoemde melding is op afspraak op het gemeentehuis in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht