Duratherm Nederland B.V. voor het perceel Bovenweg 2A in ‘t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084PB 2
Publicatiedatum
03-12-2019
Einddatum
14-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij een melding ingevolge aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen hebben ontvangen en geaccepteerd van: Duratherm Nederland B.V. voor het perceel Bovenweg 2A in ‘t Harde.

Voornoemde meldingen zijn op afspraak op het gemeentehuis in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl
U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.