Drank- en Horecawet vergunning Mitra Elburg

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CG 1 a
Publicatiedatum
23-07-2019
Einddatum
03-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Aan Mitra Elburg (slijterij) is vergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Mitra Elburg is gevestigd aan de Zwolscheweg 1A 8081 CG in Elburg.

Verzonden op 18 juli 2019.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg. Zie verder de colofon.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Bosman, team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer: 0525-688688

Uitgelicht