Drank- en Horecavergunning en Exploitatie/terras vergunning Vischpoort B.V.

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8081GN 7
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: Drank- en Horecavergunning en Exploitatie/terras vergunning Vischpoort B.V.

Beschrijving

Drank- en Horecavergunning en Exploitatie/terras vergunning Vischpoort B.V.  De aanvraag om terras te mogen exploiteren vanuit Restaurant De Herberg in de terrastuin aan het Havendijkje 2 in Elburg is geweigerd op grond van het vigerende bestemmingsplan. 
Verzonden op 19 juni 2020.
Tegen deze besluiten is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg. Zie verder de colofon.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Bosman, team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer: 0525-688688