Drank- en Horecavergunning en Exploitatie/terras vergunning Vischpoort B.V.

Type bekendmaking
exploitatievergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GN 7
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: Drank- en Horecavergunning en Exploitatie/terras vergunning Vischpoort B.V. De burgemeester van de gemeente Elburg heeft vergunning verleend voor:

Beschrijving

Drank- en Horecavergunning en Exploitatie/terras vergunning Vischpoort B.V. Aan De Vischpoort B.V. is vergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Tevens is er een Exploitatievergunning en terrasvergunning aan de voorzijde verleend op grond van artikel 2:28 A.P.V. gemeente Elburg. De Vischpoort B.V. (restaurant De Herberg) is gevestigd aan de Havenstraat 7 8081 GN in Elburg.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem