Drank- en Horecavergunning en Exploitatie/terras vergunning Brasserie Suyd B.V.

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081EB 39
Publicatiedatum
30-07-2019
Einddatum
10-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Aan Brasserie SUYD B.V. is vergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Tevens is er een Exploitatievergunning en terrasvergunning verleend op grond van artikel 2:28 A.P.V. gemeente Elburg. Brasserie SUYD B.V. is gevestigd aan de Beekstraat 39 8081 EB in Elburg.

Verzonden op 22 juli 2019.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg. Zie verder de colofon.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Bosman, team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer: 0525-688688.

Uitgelicht