Drank- En Horecavergunning - Restaurant de Haas

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CP 21
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Drank- En Horecavergunning - Restaurant de Haas Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan Restaurant de Haas B.V. is vergunning verleend op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Tevens is er een Exploitatievergunning en terrasvergunning verleend op grond van artikel 2:28 A.P.V. gemeente Elburg. Restaurant de Haas B.V. is gevestigd aan de Jufferenstraat 21, 8081 CP Elburg. Verzonden op 9 april 2021. 

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie verder colofon

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.