Doornenkamp 18, 8085 PV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085PV 15
Publicatiedatum
16-06-2020
Einddatum
28-07-2020
Kaart behorende bij: Doornenkamp 18, 8085 PV Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Doornenkamp 18, 8085 PV Doornspijk (binnengekomen 9 juni 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van twee zomereiken.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.