Dokter Bruinsweg 16, 8085 BV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085BV 16
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Dokter Bruinsweg 16, 8085 BV Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Dokter Bruinsweg 16, 8085 BV Doornspijk (binnengekomen 2 juli 2020)
Activiteit(en) bouwen en planologisch strijdig gebruik: het verplaatsen en vergroten van een schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.