Dokter Bruinsweg 16, 8085 BV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085BV 16
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Dokter Bruinsweg 16, 8085 BV Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Dokter Bruinsweg 16, 8085 BV Doornspijk (verzonden 17 juli 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het verplaatsen en vergroten van een schuur en het maken van een constructie voor zonnepanelen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.