Diverse locaties in de gemeente Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 2616, 4089, 4274 en 4426 en kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 3010, 8540, 7048 en 9039

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Diverse locaties in de gemeente Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 2616, 4089, 4274 en 4426 en kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 3010, 8540, 7048 en 9039 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Diverse locaties in de gemeente Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummers 2616, 4089, 4274 en 4426 en kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 3010, 8540, 7048 en 9039 (verzonden 6 november 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van twee berken, een els, zes zomereiken, zes esdoorns, drie beukenhaag en een es in verband met veiligheid.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.