Diesel Revisie Lokhorst, Koekoeksweg 2F, 8084 GM 't Harde

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084GM 2
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Diesel Revisie Lokhorst, Koekoeksweg 2F, 8084 GM  't Harde

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Diesel Revisie Lokhorst, Koekoeksweg 2F, 8084 GM  't Harde

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

•    kleinschalige reparatie van (componenten) van verbrandingsmotoren.

Voornoemde melding is in de periode van 23 juli 2020 tot 3 september 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.