De Dijkjes, kavel 52, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
10-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes, kavel 52, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702 (binnengekomen 17 januari 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.