De Dijkjes (kavel 51) te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
07-07-2020
Einddatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: De Dijkjes (kavel 51) te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes (kavel 51) te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702 (binnengekomen 26 juni 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.