De Dijkjes kavel 50, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 807

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: De Dijkjes kavel 50, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 807 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes kavel 50, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 807 (binnengekomen 20 juli 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een erfafscheiding.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.