De Dijkjes kavel 48 en 49, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
10-12-2019
Einddatum
21-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes kavel 48 en 49, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702 (binnengekomen 4 december 2019)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een twee onder een kapwoning en het aanleggen van twee uitritten.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.