De Dijkjes kavel 2, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
12-11-2019
Einddatum
24-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes kavel 2, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702 (binnengekomen 5 november 2019)
Activiteit Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het bouwen van een woning en het tijdelijk plaatsen van een woonunit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.