De Dijkjes kavel 226, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: De Dijkjes kavel 226, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes kavel 226, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie (binnengekomen 6 juli 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.