De Dijkjes kavel 223, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 974

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
08-09-2020
Einddatum
20-10-2020
Kaart behorende bij: De Dijkjes kavel 223, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 974 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes kavel 223, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 974 (binnengekomen 28 augustus 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.